OSMANLI - İSLAM 34

www.osmanli-islam34.tr.gg

OSMANLI WEBCHAT
OSMANLI WEBCHAT SİTEMİZ KAPATILMIŞTIR


BİLGİ AMAÇLI OLARAK  KOMUT SİSTEMİ İLE İLGİLİ DÖKÜMAN
AŞAĞIDADIR

 IRC OP KURALLARI  


OP KURALLARI VE KOMUTLARI


1 - Her op Userlara eşit muamelede bulunmak
zorundadır.
2 - Şifre Paylaşımı kesinlikl e yasaktır.
Her op bilgisaya rının ve bilgileri nin güvenliğinden
sorumludu r.
3 - Kanalın huzurunu sağlamakla oplar yükümlüdür.
4 - Bir opun attığı banı, ancak o op açabilir.
Ya da istişare edilmek sureti ile
ban atan op ikna edilirse diğer bir op açabilir.
5 - Oplar Genel kararlarını bulundukl arı kanalin
op kanalında online diğer oplarla istişare ederek almalıdır.
6 - User Kuralları kısmında geçen konularda n birisinin ihlali durumunda görevli op küfür hariç önce uyarmakla
uyarılar dinlenilm ezse kullanıcıyı kanaldan uzaklaştırmakla mükelleftir. ( user kuralları için /rules yaparak
Status penceresi ne bakınız)
7 - islam Kanal Geneli sukunetin sağlanamadığı zamanlard a
opun insiyatif ine bağlı olarak konuşmaya kapatılabilir.
8 - Dini içerikli Sohbet saatleri içisinde
islam kanal geneli opun insiyatif ine bağlı olarak konuşmaya kapatılabilir.
9 - User kuralları bölümünde geçen kurallard an
birinin ihlali durumunda uyarıldığı halde
dinlemeye n userı banlamakl a yükümlü olan op
userın hatasında inad etmesi halinde
o sırada online bulunan ircop / adminlere
durumu ileterek serverdan o userın uzaklaştırılmasını sağlamaklada yükümlüdür.
10 - Bütün oplar mırç ile 
sürekli olarak log tutmak zorundadır
11 - Her hangi bir sebepten ötürü
oplar arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık
söz konusu olur ise
O sırada online bulunan admin varsa adminin
online admin yoksa ircopun hakemliğine
başvurulmalıdır.
12 - Kanal genelinde sohbet durumu hariç
voice ( + ) verilmesi kesinlikl e yasaktır.
13 - 4. Kural görevli online admin tarafından
şu durumlard a ve şu şekilde ihlal edilebili r:
Şikayet veyahut yanlış bir uygulama halinde
görevli online admin atılmış banı
ve konuşmaya kapatılmış kanalı konuşmaya açabilir.
14 -Bir opun ne suretle olursa olsun
diğer bir opu banlaması yasaktır
Ancak Görevli bir admine durumu iletmekle
mükelleftir.
15 - Bayan Nickleri ,Siyasi Nickler
Küfürlü Nickler taşıyanlar
ayrıca bayan olduğunu belli edenler
atılacak
ve görevli admin & ircopa bildirile cek.
16 - Web sitesi reklamları
IRC reklamları kesinlikl e yasaktır.
17 - Kanaldan çıkacak yetkili
eğer geride ilgilenec ek yetkili yok ise
kanalı çıkarken +m yapmak zorundadır.
Var ise kendisind en sonra bakacak görevliye
müsait olup olmadığını danışmalı
müsait değilse kanalı yine +m yaparak çıkmalıdır.
18 - Bu kuralların ihlali halinde
Görevli adminlerd en biri
opun yetkisini almakla mükelleftiR
19 - Bir Op birden fazla serverde
görev yapması etik olarak uygun değildir
bu tesbit edildiğinde
hangi serverde görevde yapmak istediği sorulur
ve diğer serverler de yetkisini n silinmesi gerekir
buna itiraz edildiğinde tartıştığı serverden
adminler tarafından uzaklaştırılır
20 - Oplar Server içinde kanal sahibinde n
izinsiz ayrı bir sohbet odası açarak serverdek ileri
buraya gelmeleri konusunda baskı yapamaz
ve kendisi bu server dışında
farklı bir server kurmaya çalıştığındada
bulunduğu server sahibinde n izin almadan
html kodlarını kullanama z

ADMİN KOMUTLARI

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=ADM%C4%B0N+KOMUTLARI&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=

http://www.bilgiportal.com/v1/idx/17/201/IRC/makale/Nickserv-Komutlar.html

ADMİN KOMUTLARI

Kanal komutları - Chanserv komutları

Kanala girme komutu
/join #kanal

Kanalları listeleme komutu
/list

Kanal kaydetme komutu
/cs register #kanal şifren mailin

Kanal silme
/cs drop #kanal

Kanal hakkında bilgi alma
/cs info #kanal

Bir nicke op verme
/cs op #kanal nick

Op ekleme komutu
/cs aop #kanal add nick

Op silme komutu
/cs aop #kanal dell nick

Sop eklemek için
/cs sop #kanal add nick

Sop silmek için
/cs sop #kanal dell nick

Acces eklemek yani bir kişiye
yetki seviyesiy le yetki vermek
/cs access #kanal add nick seviye

Access silmek
/cs access #kanal dell nick

Kanaldaki op - sop - hop gibi tüm yetkilile ri
listeleme k
/cs access #kanal list

Kanalı özel korumalı kanal yapma komutu
On olursa o kanala yetkili yazılanlar
harici kimse giremez.
(Örnek: #aops #opers kanalı gibi)
/cs set #kanal restricte d on/off

Op olduğunuz kanaldan banlanınca
sizi davet eder yani banı kaldırır
/cs unban #kanal

On olursa chanserv listte kanal gözükmez
yani kanal özel kanal olur
/cs set #kanal private on/off

Kanalın en güvenilir olması için olması
gerekli kanal modları
/cs set kanal mlock +tnc-ilkpms

Kanal tanıtımı
/cs set desc

Kanal founderin i değiştirmek
(kanal sahibini değiştirme komutu)
/cs set #kanal founder

Kanalda sadece access listte yer alan
kullanıcıların op olmasını sağlar
/cs set #kanal secureops on

Kanala sadece kayıtlı kullanıcıları sokmak için
/cs set #kanal secure on

Kanala giriş mesajı yazmak için
/cs set entrymsg #kanal mesaj

Kanalda huzursuzl uk çıkaranları
kanaldan kickleme komutu - kick atma
/kick #kanal nick

Kullanıcıya ait IP ve nicke ban ve kick atma
/mode #kanal +b nick/host/ip

Auto kick atma komutu 
otomatik kick - Akick komutu
/cs akick #kanal add nick

Kanala e-mail eklemek
/cs set #kanal e-mail

Kanala web adresi eklemek
/cs set #kanal url

Kanal şifresini değiştirme komutu
/cs setpass #kanal

Kanal hakkında bilgi almak
/cs info #kanal

Kanal Topiği - Kanal başlığı kilitleme
On olunca Kanal topiği kilitleni r
değiştirilemez ve topik sabit kalır.
/cs set #kanal topiclock on/off


Kanal Modları (mode):

+m : Kanala konuşma yasağı getirir
kanalda sadece
yetkisi olanlar (+,@,&,~) konuşabilir.

Kullanışı : /mode #kanal +m örn: /mode #kanal +m
Iptal etmek için
/mode #kanal -m örn: /mode #kanal -m


+c : Kanala renkli yazi yazmaya yasak koyar.
Renkli yazılan mesajlar kanala ulaşmaz.

Kullanışı : /mode #kanal +c örn: /mode #kanal +c
Iptal etmek için: /mode #kanal -c örn: /mode #kanal -c


+C : Kanala CTCP gönderilmesini engeller.

Kullanışı : /mode #kanal +C örn: /mode #kanal +C
Iptal etmek için: /mode #kanal -C örn: /mode #kanal -C


+s : Kanalın, whois çekildiginde
kanalda olmayan kullanıcılar tarafından
görülmemesine ve list çekildiğinde
kanallar listesind e gözükmemesini sağlar..

Kullanışı : /mode #kanal +s örn: /mode #kanal +s
Iptal etmek için: /mode #kanal -s örn: /mode #kanal -s


+S : Kanala gönderilen renkli mesajlari n
renksiz şekilde kanala iletilmes ini sağlar.

Kullanışı : /mode #kanal +S örn: /mode #kanal +S
Iptal etmek için: /mode #kanal -S örn: /mode #kanal -S

+l : Kanala Kullanıcı limiti koyulmasını sağlar.
Yani belirlene n sayıdan fazla kullanıcının
kanala giriş yapması engelleni r.

Kullanışı : /mode #kanal +l Limit örn: /mode #kanal +50
Iptal etmek için: /mode #kanal -l örn: /mode #kanal -l

Bu komut uygulandığında #kanal kanalina
maximum 50 kullanıcı girebilec ektir.
Kanala girmek isteyen 51. kullanıcıya
kanalda limit olduğuna
ve kanala giremeyec egine
dair servicesl er tarafından ileti gönderilecektir.


+L : Kanallari n birbirine linklenme sini sağlamaktadır.

Kullanışı :
/mode #LinklenenKanal +lL 1 #LinklenecekKanal
örn : /mode #Kanal +lL 1 #Sohbet

Iptal etmek için:
/mode #kanal -L örn: /mode #kanal -L


+k : Kanala şifre koymanızı sağlar.
Kanala sadece şifreyi bilen kullanıcılar giriş yapabilir .

Kullanışı :
/mode #kanal +k sifre örn: /mode #kanal +k 2006kanal
Iptal etmek için:
/mode #kanal -k örn: /mode #kanal -k


+f : Kanala flood koruması koymak için kullanılır.
Çesitli parametre ler ile ayarlanir .

Kullanışı:
/mode #kanal +f parametre
örn: /mode #kanal +f 5:10 (idealdir)
Iptal etmek için:
/mode #kanal -f örn: /mode #kanal -f

Bu 5:10 parametre sinde 10 saniyeyi
5 ise satırı ifade etmektedi r.
Yani 10 saniye içinde
5 satır yazı yazılırsa kanaldan atılacaktır
yani kicklenec ektir.


+j : Kanala hızlı çıkış giriş ayarlarını
yapmanızı sağlar. Çeşitli parametre ler
ile ayarlanır.

Kullanışı :
/mode #kanal +j parametre
örn: /mode #kanal + 1:5 (idealdir)
Iptal etmek için:
/mode #kanal -j örn: /mode #kanal -j

1:5 parametre si sunu ifade ediyor: Kullanıcı
kanaldan ayrıldıktan sonra
en erken 5 saniye geçtikten sonra
kanala tekrar giriş yapabilir .
5 saniye dolmadan
kanala tekrar giriş yapamayac aktır
ve servicesl er tarafinda n 5 saniye beklemesi
gerektiği iletisini alacaktır.


+b : Kanaldan banlı olanların listesini görmenizi sağlar.

Kullanışı : /mode #kanal +b
örn: /mode #kanal +b

Bu komutu uyguladığınızda, hangi kanal için
uyguladıysanız o kanalın ban listesini
ve banları kimin, ne zaman attığını
görmenizi sağlar.


+q : Kanaldan kick atılmasına engel koyar.
Kanaldan kimse dışarı atılamaz.

Kullanışı : /mode #kanal +q örn: /mode #kanal +q
Iptal etmek için: /mode #kanal -q örn: /mode #kanal -q


+G : Sunucu yöneticisi tarafından
önceden belirlenm iş olan yasak kelimeler in
gösterilmesini yasaklar
ve kanalda <censored> şeklinde gözükmesini sağlar.
Yasak kelimeler yerine <censored> yazısı görülecektir.
Bu yasak kelimeler genellikl e
reklam ve küfür içerikli kelimeler dir.

Kullanışı : /mode #kanal +G örn: /mode #kanal +G
Iptal etmek için: /mode #kanal -G örn: /mode #kanal -G


+R : Kanala sadece kayıtlı nicklerin
giriş yapabilme sini sağlar.
Nicki kayıtlı olmayan Kullanıcılar
nicklerin i kayıt edinceye kadar
kanala giriş yapamazla r.

Kullanışı :
/mode #kanal +R örn: /mode #kanal +R
Iptal etmek için: /mode #kanal -R
örn: /mode #kanal -R


+N : Kanaldaki Kullanıcıların nickini
değistirebilmesini engelleme k için kullanılır.
Bu mode ile kanalda sadece
yetkisi olanlar (+,@,&,~)
nicklerin i degistire bilirler. .

Kullanışı : /mode #kanal +N
örn: /mode #kanal +N
Iptal etmek için:
/mode #kanal -N örn: /mode #kanal -N


+M : Kanalda sadece nicki kayıtlı kullanıcıların
sohbet edebilmes ini sağlar.
Nicki kayıtlı olmayan Kullanıcıların
gönderdikleri mesajlar diğer
Kullanıcılar tarafinda n görülmez, kanala ulaşmaz.

Kullanışı :
/mode #kanal +M örn: /mode #kanal +M
Iptal etmek için:
/mode #kanal -M örn: /mode #kanal -M


+T : Kanala userler tarafından
notice gönderilmesini engeller.

Kullanışı :
/mode #kanal +T örn: /mode #kanal +T
Iptal etmek için:
/mode #kanal -T örn: /mode #kanal -T

/mode # kanal +m sadece yetkilile r
yazabilir userler kalanda yazı yazamaz
/mode #kanal - m
userlerin de yazmasını sağlar

/os sqline add @ip giris yok - İP numarası
tesbit edilenin kanala girişini engeller
örnek
/os sqline add @ 68.745.69 .62 giris yok

 Chat & İRC /  Operserv Komutları
Ircop: IRCop sunucunun ircd.conf
dosyasında bir satırda belirtilm iş şifre ve kullanıcı ile
o satırda belirtile n yetkileri alan
sunucudan sorumlu kişilerdir.Operserv Raw Komutları
Root Adminler Kullanabi lir.

Zorla nick değiştirme: /os raw svsnick nick nick :0

Zorla kanala sokma: /os raw svsjoin nick #kanal

Whois yazma: /os raw swhois nick: mesaj

Userlerin modelarını
değiştirme: /os raw svsmode nick +modelar/-modelar

Servisler i kanala sokma:
/os raw :servicesi smi join #kanal

Servisler i kanaldan çıkarma:
/os raw :servicesi smi part #kanal

Servisler i konuşturma:
/os raw :servicesi smi privmsg #kanal mesaj

Servisler e kanalda mode uygulatma:
/os raw :servicesi smi mode #kanal +modelar/-modelar

Servisler le kick attırma:
/os raw :servicesi smi kick #kanal nick sebep

Servisler e topic attırma:
/os raw :servicesi smi topic #kanal mesaj

Servisler ile op alma:
/os raw :servicesi smi mode #kanal +o nick

Servisler ile ban koyma:
/os raw :servicesi smi mode #kanal +b nickOperServ Komutları (Nick ile ilgili yapılabilecekler)

Nick dondurma: /ns suspend +süre nick sebep

Kaldırma: /ns unsuspend nick

Suspend listesi alma: /ns list * suspended

Nick yasaklama: /ns forbid nick sebep

Kaldırma: /ns dropnick nick

Forbid listesi alma: /ns list * forbidden

Nicki reserve etme: /os sqline add nick sebep

Kaldırma: /os sqline del nick

Sqline listesi alma: /os sqline list

Sqline listesi hakkında bilgi: /os sqline view

Sqline toplam liste: /os sqline count

Nicki zaman aşımından çıkarma:
/ns set nick noexpire on

Kaldırma: /ns set nick noexpire off

Noexpire listesi alma: /ns list * noexpire

Nickin auth kodunu görme: /ns getauth nick

Yeni bir authkodu oluşturma nick için: /ns setauth nick

Nickin auth kodunu silme: /ns clearauth nick

Auth kodu girmemiş nickleri listeleme:
/ns list * noauth

Şifreli nicklerin listesini alma: /ns list *

Bir nickin şifresini değiştirme:
/ns set nick password yenişifre

Nick şifresi öğrenme: /ns getpass nick

Bir nickin ip nosunu görme yolları:
/whois nick, /trace nick

Bir nickin memo limitini ayarlama:
/ms set limit nick limitsayısı

Nicke shun koyma: /shun nick +süre sebep

Shun listesi alma: /shun


OperServ Komutları (Kanal ile ilgili yapılabilecekler)

Kanal dondurma: /cs suspend +süre #kanal sebep

Kaldırma: /cs unsuspend #kanal

Listesini çıkarma: /cs list * suspended

Kanal yasaklama: /cs forbid #kanal sebep

Kaldırma: /cs drop #kanal

Listesini çıkarma: /cs list * forbidden

Kanal listesi alma: /cs list *

Kanalı zaman aşımından çıkarmak:
 /cs set #kanal noexpire on

Kaldırma: /cs set #kanal noexpire off

Kanal şifresi öğrenme: /cs getpass #kanal

Kanalın şifresini değiştirme:
/cs set #kanal password yenişifre

Kanal modelarını değiştirme:
/mode #kanal +modelar/-modelar

Kullanıcıyı kickleme: /kick #kanal nick sebep

Kanaldaki tüm modeları ve kullanıcı
modelarını (+o +h +v)temizleme:
/os clearmode s #kanal all


Sunucudan Kişiyi uzaklaştırmanın Yolları

Kill atma: /kill nick sebep
/gline nick +süre sebep
yada /gline *@ipnosu +süre sebep

Gline kaldırma: /gline -*@ipnosu
/kline *@ipnosu +süre sebep

kline kaldırma: /kline -*@ipnosu
/zline *@ipnosu +süre sebep

Zline kaldırma: /zline -*@ipnosu
/os akill add +süre *@ipnosu sebep

Akill kaldırma: /os akill del *@ipnosu

Bir nicki ve o nicke bağlı cloneları atma:
/os killclone s nick

Kanaldaki herkesi kickleme:
/os clearchan #kanal

Belirtile n hosta limit koyma:
/os exception add +süre *@ipnosu sayı(limit) sebep

Belirtile n kanaldaki herkesi
Ircoplar hariç uçurma:
/os akillchan +süre #kanal sebep

Sgline ekleme: /os sgline add +süre *@ipnosu sebep

Sgline kaldırma: /os sgline del *@ipnosu

Szline ekleme: /os szline add +süre *@ipnosu sebep

Szline kaldırma: /os szline del *@ipnosu


OperServ Diğer Komutlar


Tüm sunucuya mesaj gönderme: /os global mesaj

Online operlere mesaj gönderme: /globops mesaj

Oper listesi alma: /os oper list

Admin listesi alma: /os admin list

Bağlı serverların haritasını görme: /os servermap

Logonnews ekleme: /os logonnews add mesaj

Logonnews silme:
/os logonnews del mesajnosu/yada all

Logonnews listeleme: /os logonnews list

Opernews ekleme: /os opernews add mesaj

Opernews silme:
/os opernews del mesajnosu/yada all

Opernews listeleme: /os opernews list


Services Adminin Services
Root yetkileri ne erişmesi:

/os su şifre(supass)

Servisler i yeniden çalıştırma: /os restart şifre

Oper ekleme: /os oper add nick
(Telnetten ekledikte n sonra erişimi
belirleme k için kullanılır.
Sadece Services Adminler Kullanabi lir)

Admin ekleme: /os admin add nick
(Telnetten ekledikte n sonra erişimi
belirleme k için kullanılır.
Sadece Root admin kullanabi lir)

Ağa sahte bir sunucu bağlamak:
/os jupe sunucu(serveradı) sebep


Debug Supass ReadonlyK ullanımları:

/os set debug on/off /os set supass şifre /os set readonly on/off

Servisler in veritabanını güncelleme:
/os update yada /os update force

Servisler in veritabının güncellendikden
sonra kapanması: /os shutdown

Servisler i kapatma: /os quit

Servicesi n konfigürasyon dosyalari ni
yeniden okumasını sağlamak: /os rehash

Kanallard a op olma:
/os mode #kanal +o nick /samode #kanal +o nick /mode #kanal +o nick

Bir useri zorla kanala sokma:
/sajoin nick #kanal

Zorla çıkarma: /sapart nick #kanal

Operin kendine ident host name yapması:
/setident yeniident /sethost yenihost /setname yeniname

Baskasına yapılması:
/chgident nick yeniident /chghost nick yenihost/chgname nick yeniname

Aynı ipden bağlananları bulma: /who +h ip

Bir ipden giren kişileri listeleme:
mesela 4 kişinin bağlandı bir ip:/clones 4

Sunucunun kullanımı ile ilgili bilgi alma:
/stats c,n,o,k,m vs vs

Oper sifresi girme: /oper nick şifre

http://www.google.com.tr/#pq=kanal+silme+komutu&hl=tr&sugexp=gsis%2Ci18n%3Dtrue&cp=5&gs_id=13&xhr=t&q=Chanserv+komutlar%C4%B1&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=Chanserv+&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=37a3dca2f398e524&biw=1280&bih=841

Kanalı Otojoine Alma Komutu
/ns ajoin add # kanal  

Ajoin Silme Komutu
/ns ajoin del #kanal

Kanalı kendi nickine kayıt komutu
/cs register #kanal şifre

Kanalı İdentfy Komutu
/cs identify #kanal şifre

Kanala OP yazma Komutu
/cs access #kanal add nick seviye ( 999 )( @  % 50 )

OP yetkisi silme komutu
/cs access #kanal del nick  

Kanal OP listesini görmek için komut
/cs access #kanal list

OP olunan kanaldan atılınca ban açma komutu
/cs unban #kanal

Kanal artı alanlar konuşsun kalıcı
/cs set #kanal mlock +m

geçici olarak /mode #kanal +m

komutları kaldırmak içinde /mode #kanal -m

Akick komutu /cs akick #kanal add nick! *@*sebep

NICKTEN FARKLI BİR NICKE KANAL KAYDI

ÖRNEK : Kanal Realist üzerine kayıtlı
kanal ismi Gezegen
ve Gezegen kanalının şifresi Erdem
User Kartal gezegen kanalını
Realistte n alıp
kendi üzerine aktarmak
ve şifresini değiştirmek istiyor
yeni şifre Yıldırım olacak

KOMUTLAR

Komut kullanıcı Kartal
/cs identify #Gezegen Erdem
/cs set #Gezegen founder Kartal
/cs set #Gezegen password Yıldırım  

kanal founderi kimliğini öğrenmek için
/cs info #kanal

otomatik gelen userlere voice

/cs levels #kanal set autovoice 0

nıcke kayıtlı kana silme komutu

/cs identify #kanal şifre
/cs drop #kanal adı

bir kanalı
diğer kanala yönlendirme komutu
/cs set #kanal mlock +lL 1 #yönlenecekkanal

ajoin listesini görme komutu
/ns ajoin list


AKICK KOMUTU

./cs akick #kanal add *!*@SOHBET@....IP

./cs akick #Kanal add nick!*@*islami@......IP

Topıc değiştirme komutu
./cs topic #kanal yenitopic

KANAL ŞİFRE DEĞİŞTİRME KOMUTU

./cs set #kanal password yenişifre

AKICK KOMUTLARI

Akick silme komutu : /cs akick #kanaladı del nick!*@*
Akick list komutu : /cs akick #kanaladı list
Tüm akickleri silme komutu : /cs akick #kanaladı del 1-999
Akick ayrıntılarını görme komutu : /cs akick #kanaladı view
Akick sayısını öğrenme komutu : /cs akick #kanaladı count
 Akickli nickin başka bir nickle girip , akickdeki nicke döndüğünde kanaldan atma komutu :
Nicki akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep
Identi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!ident@* sebep
Hostu akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add
*!*@host sebep
Ipi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add
*!*@ip sebep
Nick + Ident akick komutu : /cs akick #Kanaladı add nick!ident@* sebep
Nick + Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı add
nick!ident@host sebep
Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı
*!Ident@Host* sebep